منو
 صفحه های تصادفی
کودهای سبز
کازان
تمکن
میلاریت
رابطه روح و جسم
نقش امام علی علیه السلام در زندگی مشترک بهشتیان
ماجراهای فلسفی
مرزبان بن محمد
قراقویونلو
آموزش پرورش قارچ خوراکی
 کاربر Online
535 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 28 آذر 1392 [19:52 ]
  از شار الكتريكي تا شار مغناطيسي
 

از شار الكتريكي تا شار مغناطيسي


شار مغناطيسي كه از يك سطح مي‌گذرد را درست به‌گونه‌اي تعريف مي‌كنيم كه شار الكتريكي را در رابطه با قانون گاؤس تعريف lمی کنیم. هر سطح را مي‌توانيم به عنصرهاي مساحت dA تقسيم كنيم (شكل زیر).


در قانون گاؤس، شار الكتريكي كلي كه از سطح بسته‌اي مي‌گذرد با بار الكتريكي كلي كه توسط آن سطح محصور مي‌شود متناسب است. براي مثال، اگر سطح بسته يك دو قطبي الكتريكي را محصور كند، شار الكتريكي كلي صفر است زيرا بار كل صفر است.

مشابه با آن،‌ اگر چيزي به‌عنوان يك تك ‌بار مغناطيسي (تك قطبي مغناطيسي) وجود مي‌داشت، شار مغناطيسي كلي كه از سطح بسته‌اي مي‌گذشت با بار مغناطيسي كلي محصور در آن متناسب مي‌بود. ولي هم‌چنان كه گفته‌ايم با وجود پژوهش‌هاي زياد، هيچ تك ‌قطبي مغناطيسي‌اي تاكنون مشاهده نشده‌ است. نتيجه مي‌گيريم كه:

شار مغناطيسي كلي كه از يك سطح بسته مي‌گذرد همواره صفر است.


تصویر

  امتیاز: 0.00