منو
 کاربر Online
479 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 28 آذر 1392 [19:36 ]
  از هايزنبرگ تا شرودينگر
 

از هايزنبرگ تا شرودينگر

تصویر
ورنر هايزنبرگ( 1901 – 1976، آلمان). وي به خاطر اصل عدم قطعيتش بسيار معروف است، نظرية كوانتومي را نيز بر پاية ماتريس ها براي نخستين بار فرمولبندي كرد.


تصویر
اروين شرودينگر( 1887- 1961 ، اتريش). گرچه وي با تفسير احتمالاتي كه بعدا در مورد كار او به كار رفت، موافق نبود، اما نظرية رياضي مكانيك كوانتومي موجي را توسعه داد كه براي نخستين بار امكان محاسبة رفتار موجي دستگاه هاي فيزيكي را فراهم ساخت.

  امتیاز: 0.00