منو
 کاربر Online
765 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 28 آذر 1392 [19:34 ]
  تاثیر اینشتین روی فیزیکدانان پس از خود
 

تاثیر اینشتین روی فیزیکدانان پس از خود

تصویر
آلبرت اینشتین( 1887- 1961 ، آلمان). تا 17 سالگی در آلمان تحصیل کرد ولی به سبب نارضایتی از نظام مدرسه، آلمان را ترک کرد و به سوئیس رفت. نظام آموزشی انعطلف پذیز سوئیس تحولی شگرف در اینشتین ایجاد کرد و توانست در سال 1902 از پلی تکنیک زوریخ لیسانس فیزیک خود را دریافت کند.

در سال 1905 سه مقالۀ مهم منتشر کرد بعدها برای یکی از آنها که توضیح اثر فوتوالکتریک می پرداخت نوبل فیزیک را در سال 1921 دریافت کرد.

یکی دیگر از مقاله های او در سال 1905 ارائۀ نظریۀ نسبیت خاص بود که در برگیرندۀ اندیشه ای نو انقلابی دربارۀ ماهیت فضا و زمان بود. اینشتین همچنین در سال 1915 مقاله ای دربارۀ نظریۀ نسبیت عام منتشر کرد. او در این مقاله نظریۀ جدیدی دربارۀ گرانش ارائه کرد که نظریۀ نیوتون را به عنوان حالتی خاص در بر می گرفت. افزون بر تمام اینها، اینشتین را فیلسوفی صلح دوست و مهربان و معلمی اندیشمند می دانند که روی تفکر دو نسل از فیزیکدانان نظری در تمامی شاخه های فیزیک نوین تاثیری شگرف گذاشت.

  امتیاز: 0.00