منو
 صفحه های تصادفی
فهرست طراحان صنعتی مشهور
طوبی، پاداش مؤمنان آخرالزمان
خود آگاهی فلسفی
زاویه بروستر
آشکارساز نیم رسانا
نزول فرشتگان هنگام خروج امام حسین علیه السلام از مدینه
ساختمان و عملکرد پوست
دوگونه شمردن II
عدنان
نظریه توسعة نامتوازن ساموئل هانیت‌گتون
 کاربر Online
350 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 25 آذر 1392 [15:19 ]
  نیرویی که باعث واپاشی می شود
 

نیرویی که باعث واپاشی می شود

نیروی هسته ای ضعیف: این نیرو باعش واپاشی نوترون و پروتون و تبدیل آنها به یکدیگر است که در نتیجه هسته یک عنصر به عنصر دیگر تبدیل می شود. این تبدیل عناصر، عامل اصلی پرتوزایی و تولید انرژی هسته ای است. نقش این نیرو در واکنش های هسته ای خورشید و تبدیل هیدروژن به هلیم بسیار حیاتی است.

این نیرو بیش از 1000 مرتبه از نیروی الکترومغناطیسی ضعیف تر است و برد آن خیلی کوتاه تر از نیروی الکترومغناطیسی و با برد نیروی هسته ای قوی قابل مقایسه است.

  امتیاز: 0.00