منو
 صفحه های تصادفی
حلم و تواضع
عناصر گروه IVA (قسمت اول)
مدیریت دانش
دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت
انقباض طول
تاریخ روانشناسی در ایران
قانون بنیادی القای الکترومغناطیسی
ملوک الطوایف سوم و اوج گیری روند باز پس گیری اسپانیا توسط مسیحیان
غلامعلی پیچک
نیروی ارشمیدس
 کاربر Online
1520 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه پزشکی 3 ستاره ها ارسال ها: 1819   در :  جمعه 15 آذر 1392 [19:20 ]
  ورزش مداوم و منظم، قدرت تحمل درد را افزایش می دهد.
 

ورزش مداوم و منظم، قدرت تحمل درد را افزایش می دهد.

طی تحقیقی، محققان بیان کردند که ورزشکاران در مقایسه با سایر افراد تحمل بالاتری نسبت به درد دارند.

این پژوهشگران معتقدند که تجربه درد در ورزشکاران متقاوت بوده و مشابه افراد عادی نیست.

در حقیقت آستانه درد در همه افراد اعم از ورزشکار یا غیر ورزشکار یکسان اما تحمل درد متفاوت می باشد.

آستانه درد، حداقل شدتی از درد است که فرد پیام درد را احساس می کند (نقطه آغاز احساس درد). اما تحمل درد، حداکثر میزان دردی است که فرد قادر به تحمل آن است.

نتایج تخقیقات، نشان داد که ورزشکاران در مقایسه با سایر افراد، تحمل بالاتری نسبت به درد دارند اما میزان تحمل آنها بر حسب نوع ورزشی که انجام می دهند متفاوت است. در ورزشکارانی که ورزش های قدرتی انجام می دهند، تحمل درد در سطح متوسط است. در حالی که در ورزشکارانی که به ورزش های رقابتی اشتغال دارند، تحمل درد نسبت به سایر ورزشکاران بیشترمی باشد.

همچنین ورزشکاران مقاومتی، تحمل درد یکسانی دارند زیرا شرایط جسمی و روحی آنها اغلب مشابه است. اما کسانی که به ورزش های رقابتی می پردازند از لحاظ جسمی و روحی متفاوتند، بنابراین تحمل درد در آنها یکسان نیست.

محققان امیدوارند که با استفاده از نتایج این مطالعه بتوانند ورزش های موثر در تسکین درد را شناسایی کنند.

متخصصان معتقدند که ورزش، روشی ایمن، بی خطر و بدون عوارض جانبی برای تسکین دردهای مزمن در بیماران است.

  امتیاز: 0.00