منو
 کاربر Online
937 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 04 آذر 1392 [08:25 ]
  اندازه گیری جرم خورشید و سیارات از روی حرکت های مداری
 

جرم M (مثلا خورشید) را درنظر می گیریم و فرض می کنیم جرم m و با سرعتv در مدار مستدیری به شعاع r به دور آن می گردد. مطابق روابط داریم:
تصویر
میبینیم که جرم سیاره در این رابطه وارد نمی شود زیرا این رابطه شتاب سیاره را مشخص می کند. با حذف یک r از طرفین رابطه و طرفین وسطین کردن به دست می آوریم
تصویر
حال اگر شعاع و دوره تناوب مدار را داشته باشیم میتوانیم جرم M را حساب کنیم. اگر منظور تعیین جرم خورشید باشد از روی حرکت مداری زمین و رابطه فوق میتوانیم آن را بدست آوریم. اگر بخواهیم جرم زمین را بدست آوریم باید حرکت مداری ماه را به دور زمین در نظر بگیریم و سرعت و مدار شعاع ماه را در رابطه آن قرار دهیم.
الف) در مورد خورشید
تصویر

ب) در مورد زمین
تصویر
تصویر

جرم سیارات دیگر را نیز می توان از روی حرکت قمرهایشان به درست آورد. تنها در مورد عطارد و زهره که قمری ندارند، این روش، جرم آن ها را بدست نمی دهد. یکی از روش های تعیین جرم این سیارات، ارسال ماهواره هایی از زمین است که در مداری به دور این سیارات قرار گیرند. این کار انجام شده است.

  امتیاز: 0.00