منو
 صفحه های تصادفی
رشته طراحی صنعتی
کاربردهای قوس الکتریکی
سیب زمینی
خداوند گفت نیوتن بماند
ابو شجاع دیلمی
مراحل ابتدائی
اتصال کوتاه
حرکت چشمها در عکاسی
پیکا
رشته دندانپزشکی
 کاربر Online
368 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 14 آبان 1392 [20:04 ]
  برخورد الكترونها اتم هاي سنگين
 

برخورد الكترونها اتم هاي سنگين

وقتي الكترونها به هدف اتم هاي سنگين برخورد كردند، آنها، هم تابش ترمزي و هم پرتوهای مشخصه اي گسيل مي كنند (شكل زیر). پرتوهاي X مشخصه اي انرژيهاي خاصي دارند و بنابراين به صورت قله هايي در تمام طيف پرتو X ظاهر مي شوند.

پرتوهاي X ترمزي انرژي هاي متفاوتي دارند كه در انرژي های پايين بیشترین شدت را دارد. چون فوتون های پرتو X با انرژی پایینتر به پوست صدمه مي زنند براي تصوير برداري و تابش درماني مفيد نيستند، به همين دليل، دستگاه هاي پرتو X پزشكي از مواد جذب كننده اي مثل آلومينيوم براي كم كردن نفوذ آنها استفاده مي كنند.

تصویر

شرح شکل بالا
وقتي الكترون ها با انرژي 87000 الکترون ولت به فلز تنگستن برخورد مي كنند، آنها به دو طریق تابش ترمزي و فلوئورساني پرتوX گسيل مي كنند. چون پرتوهاي X ترمزي گسترة وسيعي از انرژيها را دارند، يك پالاية جذب كننده مانع پرتوهاي كم انرژي آنها ميشود. پرتو X فلوئورساني، پرتوهاي مشخصه اي با انرژي هاي خاص ايجادمي كند

  امتیاز: 0.00