منو
 کاربر Online
503 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 14 آبان 1392 [19:40 ]
  ماهیت پرتوهاي X
 

ماهیت پرتوهاي X

پرتوهاي X نظير موج هاي راديويي، ريز موجها و نور صورتي از تابش الكترومغناطيسي هستند. اين صورت هاي مختلف تابش الكترومغناطيسي با بسامدها و طول موج هايشان از يكديگر متمايز ميشوند - در حالي كه موج هاي راديويي بسامدهاي كم و طول موج هاي بلند دارند، پرتوهاي X بسامدهاي خيلي زياد و طول موج هاي كوتاه دارند.

آنها، همچنين، با انرژي هاي فوتون هايشان متمايز مي شوند. فوتون موج راديويي، به دليل بسامد كم آن، انرژي كمي حمل ميكند؛ فوتون با بسامد متوسط نور آبي يا فرابنفش حامل مقدار انرژي كافي است تا يك نوار انرژي را در يك مولكول بازآرايي كند؛ اما فوتون پرتو X با بسامد بالا چنان انرژي زيادي دارد كه مي تواند بسياري از نوارها را بشكند و مولكول ها را از هم جدا كند.

در يك فر ريزموج فوتون هاي ريزموج با هم عمل ميكنند تا غذا را داغ كنند و آن را بپزند. مقدار انرژي در هر فوتون ريزموج اهميتي ندارد زيرا آنها به تنهايي عمل نمي كنند، ولي در تابش درماني، فوتون هاي پرتو X مستقل هستند.

هر يك از آنها به قدر كافي انرژي حمل مي كند تا به هر مولكولي كه آن را جذب كند آسيب برساند. به همين دليل است كه سوختگي با پرتو X سوزش كمي در بر دارد و مدتي پس از پرتوگيري ظاهر مي شود - در آسيب مولكوليِ ناشي از تابش پرتوهاي X، زماني طول مي كشد تا ياخته ها كشته شوند.

  امتیاز: 0.00