منو
 صفحه های تصادفی
رسانه دانش:CompactTOC
حرکت امام مهدی علیه السلام به سوی مدینه
بازار عوامل
رسانه دانش:CompactTOC2FE
رخشانکره
هنر و صنعت در اوایل قرن بیستم
رهایی از احساس تنهایی
تفاوت شیوه عمل امام حسین با امام حسن علیهماالسلام
آمپی سیلین
تب مالت
 کاربر Online
960 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 14 آبان 1392 [18:37 ]
  داستان کشف پرتوهاي X
 

داستان کشف پرتوهاي X

پرتوهاي X، از زمان كشف آنها در سال 1895 تا امروز، نقش مهمي در درمانهاي پزشكي ايفا كرده اند. در واقع، از همان ابتداي كشف پرتو X سودمندي آن آشكار شد. اما نخست ببینيم پرتو x چگونه كشف شد. دانشمند آلماني ويلهم كُنراد رونتگن (1923-1845). در حال آزمايش تخلية الكتريكي در يك لامپ خلأ در آزمايشگاه خود بود. او اطراف لامپ را با مقواي سياهي به طور كامل پوشانده بود و به علاوه در اتاقي تاريك كار ميكرد. ناگهان، در فاصله اي از لامپ يك پردة فسفردار شروع به درخشيدن كرد.

تصویر

رونتگن دريافت كه نوعي تابش از لامپ خلأ آزاد گرديده و با گذشتن از مقوا و هوا سبب شبنمايي آن پرده شده است. وي اجسام مختلفي را در راه تابش قرار داد ولي آنها مانع جريان اين تابش نشدند. سرانجام، او دست خود را در جلوي پرده قرار داد و در اين وقت تصوير ساية استخوانهايش را ديد؛ چه اتفاقي افتاده بود؟ او پرتوهاي X و در همان وقت مهمترين كاربرد آن را نيز كشف كرده بود.

تصویر


مرجع

how things work
THE PHYSICS OF EVERYDAY L I F E
Louis A. Bloomfield
The University of Virginia
John Wiley & Sons, Inc
4th Edition,2010

  امتیاز: 0.00