منو
 صفحه های تصادفی
شخم
دانش آموزان دچار نارسایی ذهنی در مدارس عادی
سوختگی
حجامت
عدد اکسایشII
شاهرخ شاه
امام کاظم علیه السلام و زنده ساختن گاو مرده
الکزیت
انواع شعر از نظر قالب یا فرم
تاریخ خاورمیانه
 کاربر Online
419 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 14 آبان 1392 [19:30 ]
  آزمایشی برای انجام دادن
 

آزمایشی برای انجام دادن

نقطه قوت تصویربرداری پزشکی توانایی آن در پیدا کردن اجسام درون بدن شخص است بدون آنکه در واقع چیزی وارد بدن شود. این کار اغلب با استفاده از پرتوهای X صورت میگیرد که از چند زاویة متفاوت به شخص میتابد. از هر زاویه، دستگاه تصویربرداری نشان میدهد که چه اجسامی در طرف چپ یا راست یکدیگر قرار دارند؛ ولی دستگاه نمیتواند بگوید که آن اجسام چقدر از یکدیگر دورند. با این وجود، با جست وجوی اطلاعات و با مشاهده های متعدد و متفاوت دستگاه میتواند محل هر جسم را به طور دقیق معلوم کند.

شما میتوانید این فرایند را با ریختن تعدادی سکه روی یک میز کوچک، بدون آنکه ببینید هر یک از آنها در کجا قرار میگیرند، امتحان کنید. چشم های خود را ببندید و سر خود را تا ارتفاع سطح میز پایین بیاورید. حال، فقط یک چشم خود را باز کنید و نگاه کوتاهی به سکه ها بیندازيد.

اگر نور روشن و يكنواخت باشد و شما هم سر خود را حركت ندهيد مشكل بتوانيد بگوييد كه سكه ها چقدر از چشم شما دور هستند. اگر چه شما چيزي در مورد اينكه هر سكه كجاست ميدانيد ولي در مورد محل دقيق آن روي سطح ميز بهقدر كافي نميدانيد. حال سر خود را به محل جديدي، گرد ميز، حركت دهيد و نگاه كوتاه ديگري بيندازيد. باز نميتوانيد بگوييد كه سكه ها چقدر از شما دورند، ولي در مورد مكانهاي نسبي آنها بيشتر ميدانيد.

آيا با چند بار چنين مشاهده اي خواهيد دانست كه سكه ها به طور دقيق كجا هستند؟ وجود تعدادي سكة تيره در ميان سكه ها چگونه مسئله را پيچيده مي كند؟ چرا باز كردن دو چشم با هم تعيين محل سكه ها را براي شما بسيار آسان تر مي كند؟

مرجع

how things work
THE PHYSICS OF EVERYDAY L I F E
Louis A. Bloomfield
The University of Virginia
John Wiley & Sons, Inc
4th Edition,2010

  امتیاز: 0.00