منو
 کاربر Online
422 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 11 آبان 1392 [06:57 ]
  خازن در مدار ac
 

خازن در مدار ac

خازني با ظرفيت Cرا مطابق شکل الف به منبع وصل مي‌کنيم، جريان ‌سینوسی ايجاد مي‌شود که از خازن مي‌گذرد. جهت مثبت جريان پادساعتگرد به گرد مدار فرض می شود.

ولتاژ و جريان خازن به اندازه‌ي يک چهارم چرخه ناهم ‌فازند. قله‌هاي ولتاژ‌ يک چهارم چرخه پس از قله‌هاي جريان مربوطه رخ مي‌دهند و مي‌گوييم که ولتاژ به اندازه‌ي از جريان عقب است.

تصویر

  امتیاز: 0.00