منو
 کاربر Online
1000 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 11 آبان 1392 [07:40 ]
  مقاومت در مدار ac
 

مقاومت در مدار ac

ابتدا مقاومتي با مقاومت R را در نظر مي‌گيريم که جريان سينوسي از آن مي‌گذرد. جهت مثبت جريان مطابق شکل الف به‌طور پاد ساعتگرد به گرد مدار است. دامنه‌ي جريان (بيشينه‌ي جريان) I است. از قانون اهم پتانسيل لحظه‌اي نقطه‌ي a نسبت به نقطه‌ي b (يعني، ولتاژ لحظه‌اي در دو سر مقاومت) عبارت است از

تصویر

شکل ب نمودارهاي i و را به‌صورت تابعي از tنشان مي‌دهد. مقياس‌هاي عمودي براي جريان و ولتاژ متفاوت‌اند. از ‌اين رو ارتفاع‌هاي نسبي دو منحني اهميتي ندارند.

تصویر

  امتیاز: 0.00