منو
 صفحه های تصادفی
ماجرای ظهور مسیلمه کذاب - پیامبر دروغین
قوانین شکست
هشت پایان
طیف الکترومغناطیسی
فاکتوریل
کابل در شبکه
کنج
قطع بسیار باریک در عکاسی
اسکلروز متعدد
زمین و زمین شناسی
 کاربر Online
433 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 28 مهر 1392 [07:56 ]
  استفاده‌ي درست و نادرست از مقياس كلوين
 

استفاده‌ي درست و نادرست از مقياس كلوين

هيچ وقت نگوييد `درجه‌ي كلوين` در شيوه‌ي نام گذاري ، `درجه` براي مقياس كلوين به كار نمي‌رود ، دماي ذكر شده در صفحه‌ي قبل `293 كلوين` خوانده مي‌شود نه `درجه كلوين` (شكل زیر). از با K بزرگ وقتي استفاده مي‌كنيم كه به مقياس دمايي اشاره دارد. به هر حال ، يكاي دما است با k كوچك (با اين وجود كوته نوشت آن به صورت K بزرگ است).


تصویر

  امتیاز: 0.00