منو
 کاربر Online
380 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 28 مهر 1392 [07:37 ]
  دماسنجی به کمک تابش فروسرخ
 

دماسنجی به کمک تابش فروسرخ

بعضي دماسنج‌ها با آشكار سازي مقدار تابش فروسرخ گسيل شده از يك جسم كار مي‌كنند. (می دانیم که همه‌ي اجسام به علت دمايشان تابش الكترومغناطيسي ، از جمله فروسرخ ، گسيل مي‌كنند.) يك نمونه‌ي امروزي دماسنج‌ها ، دماسنج شريان گيجگاهي است (شكل زیر).

پرستار اين دماسنج را روي پيشاني بيمار در مجاور شريان گيجگاهي حركت مي‌دهد ، و يك حسگر فروسرخ در دماسنج تابش از پوست را اندازه مي‌گيرد. آزمايش‌ها نشان مي‌دهند كه اين وسيله دماي بدن را بسيار دقيق‌تر از دماسنج‌هاي دهاني يا گوشي اندازه مي‌گيرد.

تصویر

  امتیاز: 0.00