منو
 صفحه های تصادفی
اوضاع سیاسی و مذهبی زمان شیخ صدر الدین
علم ستاره شناسی
تولید نوترون
طبقه بندی سنگهای آهکی توسط دانهام
وقایع علمی طبیعی در تلویزیون
خون و لنف
آثار و پیامدهای صبر
قانون جاذبه نیوتن
بوئینگ707
مولاریته
 کاربر Online
643 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 28 مهر 1392 [08:34 ]
  آشنایی با دماسنج نواری دو فلزه
 

آشنایی با دماسنج نواری دو فلزه

در نوعی دماسنج ، از نوار دو فلزه استفاده مي‌شود كه با بستن نوارهايي از دو فلز مختلف به هم تشكيل مي‌شود (شكل الف). وقتي دماي اين نوار تركيبي افزايش يابد ، يك فلز بيش از ديگري منبسط مي‌شود و نوار خم مي‌گردد (شكل ب). اين نوار معمولاً به شكل مارپيچ درآورده مي‌شود كه انتهاي خارجي آن به جعبه‌ي دماسنج بسته شده و انتهاي داخل به عقربه‌اي متصل مي‌شود (شكل پ). عقربه در واكنش به تغييرات دما مي‌چرخد.

تصویر

  امتیاز: 0.00