منو
 صفحه های تصادفی
دانشگاه امیرکبیر
الکترولیز آب
کورن والیت
اتمام حجت امام علی علیه السلام در جنگ جمل
رشد ستارگان
فهرست دسته بندی ها
بطری
فتوپریودیسم
ابوالحسن علی لشکری دوم
شیرابه ها
 کاربر Online
1073 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 24 مهر 1392 [13:58 ]
  نیم قرن به دنبال نوبل
 

نیم قرن به دنبال نوبل

حدود ۵۰ سال پیش «پیتر هیگز» و «فرانسوا انگلر»‌ بطور جداگانه وجود بوزونی را مدل استاندارد در ذرات بنیادی پیش بینی کردند. سالها فیزیک دانان به دنبال این ذره که به هیگز معروف شد بودند تا سر انجام با تلاشهای بیست ساله در آزمایشگاه برخورد دهنده بزرگ ذرات این ذره کشف شد. این کشف برای دانشمندانی که وجود آنرا پیش بینی کرده بودند جایزه نوبل را ارمغان داشت.

تصویر

British physicist Peter Higgs (R) speaks with Belgium physicist Francois Englert at a press conference on July 4, 2012

  امتیاز: 0.00