منو
 صفحه های تصادفی
پسیتاکوز
نيروی نامحدود اسلام
قیاس خلف
مساوات مردم با یکدیگر
زندگانی مشترک علی علیه السلام و فاطمه علیهاسلام
مدار RLC
فرضیه کوانتومی پلانک
ریاضی دان
حرام بن ملحان انصاری
ماموران سالن تشریح
 کاربر Online
1161 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 24 مهر 1392 [13:51 ]
  چالش بین مکانیک نیوتونی و کوانتومی
 

چالش بین مکانیک نیوتونی و کوانتومی

در مكانيك نيوتونی با تعيين وضعيت يك سامانه در هر لحظه از زمان نه تنها وضعيت دست‌گاه در آينده معلوم مي‌شود بلکه می‌توان وضعيت آن در گذشته را هم تعيين كرد. به اين معنا، اطلاعات مربوط به ساختار يك دست‌گاه نيوتونی در طول زمان حفظ می‌شود و قابل بازيابی ست. در مكانيك كوانتومی هم با دانستن تابع موج دست‌گاه در هر لحظه، می‌شود تابع موج گذشته‌ی آن را بازيابی كرد. به اين معنا، می‌توانيم ادعا كنيم كه در جهان ما اطلاعات گم و ناپديد نمی‌شود.

فيزيك سياه‌چاله‌ها، اين نتيجه‌گيری را به چالش می‌كشد. معلوم شده است كه سياه‌چاله‌ها آنتروپی دارند و مقدار اين آنتروپی هم با اندازه‌ی سطح افق روی‌داد آن‌ها متناسب است. چون اين آنتروپی ناصفر است بايد بتوانيم ريزحالت‌های نظير يك سياه‌چاله را شناسايی كنيم. همين‌طور بايد بفهميم چرا آنتروپی با سطح افق روی‌داد داده می‌شود در حالی كه در سامانه‌های متعارف، آنتروپی تابعی از حجم است.

هم‌چنين می‌دانيم كه يك سياه‌چاله‌ی منزوی، تابشی هم‌چون يك جسم سياه دارد و در اثر آن تابش به تدريج تبخير می‌شود. نتايج اوليه حاكی از اين بود كه فرآيند شكل‌گيری و تبخير يك سياه‌چاله با مكانيك كوانتومی نمی‌خواند و در طی اين فرآيند بخشی از اطلاعات گم می‌شود و بحث بر سر درستی اين نتيجه هنوز ادامه دارد.

  امتیاز: 0.00