منو
 کاربر Online
516 کاربر online
 : روان شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 23 مهر 1392 [15:30 ]
  هوش هیجانی چیست؟
 

هوش هیجانی از چهار مهارت اساسی یعنی خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی، و مدیریت رابطه تشکیل شده است.
خودآگاهی؛ توانایی در شناسایی دقیق هیجان های خود و آگاهی از آنها به هنگام تولید. علاوه بر این، خود آگاهی، کنترل تمایلات خود در نحوْ واکنش به اوضاع و افراد مختلف را نیز شامل می شود.
خود مدیریتی؛ توانایی در بکارگیری آگاهی از هیجانها، به منظور انعطاف پذیر ماندن و رفتارها را مثبت هدایت کردن. یعنی این که بتوانید واکنش های هیجانی خود را در مقابل همْ مردم و شرایط مختلف کنترل کنید.
آگاهی اجتماعی؛ توانایی در تشخیص دقیق هیجان های دیگران و درک این که دقیقا چه اتفاقی در حال روی دادن است. این موضوع اغلب به این معناست که طرز تفکر و احساسات دیگران را درک می کنید؛ حتی زمانی که خودتان همان احساسات یا تفکرات را ندارید.
مدیریت رابطه؛ تمانایی در بکارگیری آگاهی از هیجان های دیگران، به منظور موفقیت در کنترل و مدیریت تعامل ها. همچنین، این توانایی ، ارتباط واضح با شرایط و کنترل موثر تعارض های دشوار را شامل می شود.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 02 آبان 1392 [18:37 ]
  تقویت و رشد هوش هیجانی
 

هوش هیجانی یک مهارت انعطاف پذیر است که می توان آن را به آسانی یاد گرفت.
  • مردم می توانند با کار کردن روی مهارت های هوش هیجانی خود، آن را خیلی افزایش دهند
  • هوش هیجانی از طریق متمرکز کردن ذهن روی هیجان ها و رفتارها افزایش یابد
هوش هیجانی به همان شیوه ای که اطلاعات یا وقایع را درک می کنید، آموخته نمی شود. در طول سالیان، پپوهش ها نشان داده است که مردم زمانی مهارت های هوش هیجانی را خوب یاد می گیرند که شرایط زیر وجود داشته باشد:
-انگیزه قوی برای یادگیری و تغییر
-تمرین زیاد و طولانی روی رفتار های جدید
-دریافت بازخورد درباره رفتارهای خود( دریافت نتیجه اعمال خود )

  امتیاز: 0.00