منو
 کاربر Online
935 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  سه شنبه 09 مهر 1392 [05:59 ]
  قوانین نیرو و حرکت(2)
 

قانون اول نیوتن در بدو امر چندان مهم به نظر نمی رسد ولی در فیزیک و نجوم حاوی مفهوم مهمی است. اگر جسمی بر خط مستقیم و سرعت ثابت حرکت نکند، بایستی نیروی کل وارد بر آن صفر نباشد. قلاب سنگی را در نظر بگیرید. وقتی آن را می چرخانیم، سنگ دایره ای را می پیماید که مرکز آن دست ما و شعاع آن طول ریسمان از دست ما تا سنگ می باشد. حرکت سنگ بر خط مستقیم نیست. نیرویی که بر سنگ وارد می آید و آن را از حرکت بر خط مستقیم باز می دارد به وسیله طناب قلاب سنگ وارد می شود. وجود این نیرو را، فشاری که ریسمان قلاب سنگ به دست ما می آورد آشکار می سازد. این مطلب را می توان در مورد اجرام نجومی مثلاً حرکت ماه به دور زمین یا زمین به دور خورشید به کار بست. هر یک از این اجرام، مسیری منحنی را می پیماید. بنابر این بر هر یک از آنان باید نیرویی وارد آید که به بررسی آن خواهیم پرداخت. در فیزیک با مفهوم شتاب آشنا شده ایم. در زندگی روزانه وقتی می گوییم اتومبیلی شتاب می گیرد، منظورمان افزایش سرعت است ولی در علم، شتاب به معنی افزایش یا کاهش سرعت و یا تغییر جهت آن است. (قلاب سنگ) یا سیاره ای که به دور خورشید می گردد، حرکت یکنواختی دارد و در نتیجه شتاب دارد. نیوتن پی برد که برای شتاب دادن به یک جسم، باید نیرویی بر آن اثر کند، مثلاً سنگ را طناب و نیروی دست ما می کشد و یا اتومبیل با اصطکاک ترمز متوقف می کند. علاوه بر این، نیرویی که باید برای شتاب دادن به یک جسم وارد کرد، با جرم آن متناسب است. جرم، میزان لختی جسم را می سنجد. هرچه لختی بیشتر باشد جرم بیشتر است. نیوتن با درک این نکات، قانون دوم حرکت را به صورت زیر تدوین کرد:
شتابی(a )که نیروی F ایجاد می کند بستگی به جرم جسمی که شتاب می یابد دارد و با عکس جرم متناسب است
تصویر
به کمک این معادله بسیار ساده می توان عملاً همه وجود حرکت را پیش بینی کرد ولی باید دانست که این نیرو چه مقدار و راستایی دارد و یا، با چه رابطه ای بیان می شود. در مورد قلاب سنگ و سیاره ای که به دور خورشید می گردد، این نیرو باید به سمت مرکز باشد.

  امتیاز: 0.00