منو
 کاربر Online
808 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  شنبه 06 مهر 1392 [16:21 ]
  قوانین نیرو و حرکت(1)
 

گالیله در یکی از آزمایشهایش، توپی را از یک سطح شیبدار به دفعات بسیار پایین غلتاند و هر بار مشاهده کرد که سرعت توپ در حین غلتیدن پیوسته زیاد می شود. او توپ را از پایین سطح شیبدار با سرعت اولیه ای بالا غلتاند و مشاهده کرد که سرعت آن تا رسیدن به بالای سطح شیبدار پیوسته کم می شود. سپس شیب سطح را کاهش داد و آزمایش را تکرار کرد و آهنگ کاهش تغییرات سرعت را مورد توجه قرار داد. آنگاه این فرضیه را پیشنهاد کرد که اگر نیروهای دیگری نظیر اصطکاک بر توپ عمل نکند حرکت توپ بر یک سطح افقی چونان خواهد بود که سرعتش نه ساکن است ساکن بماند و اگر حرکت می کند به طور یکنواخت به حرکتش ادامه دهد. به عبارت دیگر در غیاب نیرو، لختی جسم آن را به حرکت با سرعت ثابت وا می دارد. وقتی در اتومبیلی نشسته اید، کیفتان که روی صندلی قرار دارد، با اتومبیل حرکت می کند. وقتی ناگهان ترمز کنید، لختی کیف همچنان آن را به جلو می راند و سبب می شود که کیف به کف اتومبیل بیفتد. نیوتن اهمیت مفهوم لختی را به وضوح دریافت و آن را در چارچوبی که قانون اول حرکت یا قانون اول نیوتن نامیده می شود توصیف کرد:
جسمی که در حال سکون است یا بر خط مستقیم در حرکت یکنواخت است حالت حرکت خود را حفظ می کند مگر این که این حالت بر اثر نیروهایی که بر جسم وارد می شود تغییر کند.
نیروهایی که در این قانون به آن اشاره می شود، نیروی کل وارد بر جسم است. مثلاً بر آجری که روی سطح میز در حال سکون است، دو نیروی مساوی و مخالف جهت هم وارد می آید. در نتیجه همچنان در حالت سکون خواهد ماند زیرا نیروها در تعادل اند و کل نیروهای وارد بر آجر صفر است.

  امتیاز: 0.00