منو
 کاربر Online
450 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 03 مهر 1392 [17:11 ]
  گرانش و حرکات سیارات- مسئله حرکات اجرام نجومی
 

همه می دانیم، یا دست کم شنیده ایم که حرکت سیارات به دور خورشید، معلول نیروی گرانش است. در دوران باستان، منجمان با این مطلب آشنا نبودند و حرکات اجرام سماوی را فقط به طور هندسی مطالعه می کردند. اما از قرن هفدهم به بعد، به دنبال آزمایشهایی که گالیله و دیگران انجام دادند، پایه های علم فیزیک نوین نهاده شد و مطالعه حرکت سیارات نیز به دنبال پژوهشهای نیوتن، مبنایی فیزیکی یافت. این آزمایشها، دانشمندان را به تدوین قوانین حرکت و کشف قوانین نیرو راهبر شد. پیش از آن که حرکت اجرام نجومی به صورت فیزیکی دانسته شود، کپلر در سه قانون معروف خود، حرکت سیارات را با مدل خورشید مرکزی کپرنیک توضیح داد. بر اساس این قوانین می شد پیش بینی های دقیقی از حرکت سیارات به عمل آورد. (ادامه در قوانین نیرو و حرکت).

  امتیاز: 0.00