منو
 صفحه های تصادفی
تکامل شهری در آند
مراحل ظهور فیلم
تیکو براهه
مدیر تضمین کیفیت - صنایع
پایتخت های صفویان
ارز اکو
عوجود مناسب و مقامات ناری چون وکیل نفس نفیس همایون از چه زمانی در دستگاه صفویه رایج بود ؟
قضیه بطلمیوس- اویلر
کلنل محمدتقی خان پسیان
کلینوکلر
 کاربر Online
184 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 22 شهریور 1392 [14:19 ]
  درون یک مولد چه می گذرد؟
 

درون یک مولد چه می گذرد؟

شرح شکل: نمودار طرحوار يك منبع آرماني emf در يك مدار كامل. نيروي ميدان الكتريكي F=qE و نيروي غيرالكتروستاتيكي Fn براي بار مثبت q نشان داده شده‌اند. جريان در جهت از a به b در مدار بيروني و از b به a درون منبع است.

تصویر

  امتیاز: 0.00