منو
 صفحه های تصادفی
تغییر شار مغناطیسی و نیروی محرکه القایی
صبر آن حضرت و شباهتش با حضرت ایوب و موسی و عیسی
موتور جستجوگر
ناودیس
البتکین
گیاهپزشکی
درگیری و مبارزه
ابوالقاسم علی بن ابوجعفر میکال
نام، کنیه، القاب امام حسن علیه السلام
تعاریف مختلف در باره فلسفه
 کاربر Online
454 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 12 شهریور 1392 [16:37 ]
  بار اضافي در يك رساناي جامد
 

بار اضافي در يك رساناي جامد

در مسئله‌هاي عملي اغلب با وضعيت‌هايي روبه‌رو مي‌شويم كه در آن‌ها مي‌خواهيم ميدان الكتريكي ناشي از توزيع بار روي يك رسانا را بدانيم. اين محاسبه‌ها به ياري واقعيت برجسته‌ي زير انجام مي‌شود: اگر باري اضافي به رساناي جامدي داده شود و اين بار در حال سكون باشد، به‌طور كامل روي سطح قرار مي‌گيرد و به درون ماده نمي‌رود. (منظور از اضافي بارهايي غير از يون‌ها و الكترون‌هاي آزادي است كه رساناي خنثا را مي‌سازند.)

تصویر

شرح شکل بالا: هر بار اضافي در يك رساناي جامد در شرايط الكتروستاتيكي (كه در آن بارها در حركت نيستند) به طور كامل روي سطح رسانا قرار مي‌گيرد.

  امتیاز: 0.00