منو
 کاربر Online
521 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 12 شهریور 1392 [16:22 ]
  قانونی به جای قانون کولن!
 

قانونی به جای قانون کولن!

قانون گاؤس جايگزيني براي قانون كولن است. قانون گاؤس با وجود آن‌كه به‌طور كامل معادل قانون كولن است ولي روشي متفاوت براي بيان ارتباط بين بار الكتريكي و ميدان الكتريكي به‌دست مي‌دهد. اين قانون توسط كارل فردريك گاؤس( 1777 ـ 1855) يكي از بزرگ‌ترين رياضي‌دانان همه‌ي زمان‌ها فرمول‌بندي شد .

تصویر

كارل فردريك گاؤس در گسترش چند شاخه‌ي رياضيات نقش داشت از آن جمله هندسه‌‌ي ديفرانسيلي، آناليز حقيقي و نظريه‌ي اعداد. «منحني زنگديس» در آمار يكي از اختراع‌هاي اوست. گاؤس كاوش‌هاي روزآمدي در مورد مغناطيس زمين انجام
داد و مدار نخستين سياركي را كه بعداً كشف شد محاسبه كرد.

قانون گاؤس بيان مي‌كند كه شار الكتريكي كلي كه از هر سطح بسته (سطحي كه حجم معيني را احاطه مي‌كند) مي‌گذرد با بار الكتريكي (خالص) كل درون آن سطح متناسب است.

  امتیاز: 0.00