منو
 صفحه های تصادفی
تقسیمات جهان گیاهی
تیره واهو
حضرت صالح علیه السلام
محاسبه وراثت پذیری
تفاوت امام و نبی
صنایع هواپیمایی گویژو
ورود سلاجقه به نیشابور و عزل مسعود غزنوی از خراسان
نبوت تبلیغی و تشریعی
ساز و کار صوت
گرایشهای فطری
 کاربر Online
529 کاربر online
 : زمین شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه زمین شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 513   در :  سه شنبه 05 شهریور 1392 [18:10 ]
  توجه*بارم بندی علوم زمین چاپ 1392
 

فصل ها امتحانات دی امتحان خرداد وشهریور
فصل 1 5نمره 25/1نمره

فصل 2 5نمره 25/1نمره

فصل 3 4نمره 1نمره

فصل 4 3نمره 75/0نمره

فصل 5 3نمره 75/0نمره

فصل 6 --- 5/2نمره

فصل 7 --- 5/3نمره

فصل 8 --- 5/2نمره

فصل 9 --- 4نمره

فصل 10 --- 5/2 نمره

20نمره 20نمره

  امتیاز: 0.00