منو
 کاربر Online
859 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  شنبه 05 مرداد 1392 [06:03 ]
  روش یافتن ستاره قطبی
 

ستاره قطبی، یکی از ستاره های مهم آسمان شب در نیم کره شمالی می باشد. در واقع حرکت کاروانها و کشتیها و هر گونه جابجایی بین شهرها و استان ها و کشورها، نیاز به جهت یابی داشت و یکی از مهمترین و دقیق ترین عوامل طبیعی برای پیدا کردن جهت ها، ستاره قطبی بود. البته اکنون نیز قطبی کردن تمام تلسکوپها، چه در رصدخانه ها و چه در مکانهای مختلف غیر رصدخانه ای، همچنان با ستاره قطبی انجام می شود.
ستاره قطبی یا Polari یکی از ستاره های صورت فلکی خرس کوچک یا دب اصغر است. راهنمای یافتن این ستاره، صورت فلکی خرس بزرگ یا دب اکبر است. در مکانهای رصدی مناسب، همه ستاره های تشکیل دهنده صورت فلکی خرس بزرگ دیده می شود. ولی در آسمان شهرها به دلیل آلودگی نوری، هفت ستاره از صورت فلکی خرس بزرگ دیده می شود. این هفت ستاره از دید ما شکل یک ملاقه یا آبگردان را می سازد. چند ستاره دسته و چند ستاره نیز کاسه ملاقه را تشکیل می دهد. چنانچه ستاره ششم در کف ملاقه به سمت ستاره هفتم در لبه ملاقه را به وسیله یک خط وصل کنیم و طول خط را به اندازه پنج برابر فاصله بین دو ستاره و در همان راستا ادامه دهیم، به ستاره کم فروغی می رسیم که ستاره قطبی می باشد. این ستاره تقریبا در راستای محور شمال-جنوب کره زمین، ولی در نیم کره شمالی قرار گرفته است. هنگامی که ما به سمت ستاره قطبی بایستیم، به سمت قطب شمال زمین ایستاده ایم. اگر دستهایمان را در دوطرف بدن باز کنیم، دست راست سمت مشرق و دست چپ سمت مغرب را نشان میدهد و پشت سر ما، سمت جنوب می باشد.

تصویر زیر به وضوح صورت فلکی خرس بزرگ و خرس کوچک و ستاره قطبی را که ستاره انتهای دم خرس کوچک است را نشان می دهد.

تصویر
تصویر از Ipi با کمی تغییرات

  امتیاز: 0.00