منو
 کاربر Online
1910 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 28 تیر 1392 [07:49 ]
  سیمای ظاهری آسمان- در آسمان چه می بینیم؟ قسمت سوم
 

یکی دیگر از صورتهای فلکی معروف آسمان ذات الکرسی یا خداوند کرسی است که پنج ستاره روشن آن شکلی شبیه حرف M یا W را می سازند. ذات الکرسی در شبهای پاییز تقریباً بالای آسمان دیده می شود. برجسته ترین صورت فلکی در فصل زمستان صورت فلکی جبار یا شکارچی است. اگر در اوایل شب در زمستان رو به جنوب بایستید و به آسمان نگاه کنید، بی درنگ چهار ستاره پر نور آن را که مستطیلی میسازند را خواهید دید. البته این مستطیل قسمتی از صورت فلکی جبار است. چهار ستاره مستطیل بر شانه ها و پاهای شکارچی قرار دارند. ستاره پرنوری که بر شانه شکارچی است، یدالجوزا نامیده می شود و به رنگ قرمز است. بر پای شکارچی هم ستاره پر نور دیگری است که به آن رجل الجوزا می گویند. در میان مستطیل، سه ستاره دیگر دیده می شود که کمربند شکارچی را نشان میدهد.
در نزدیک صورت فلکی جبار، صورت فلکی دیگری به نام کلب اکبر یا سگ بزرگ است. در افسانه ها کلب اکبر سگ شکارچی است. درخشان ترین ستاره کلب اکبر، شعرای یمانی یا تیشر نام دارد. شعرای یمانی پرنورترین ستاره آسمان است.
تصویر
صورت فلکی ذات الکرسیتصویر
صورت فلکی شکارچی و کلب اکبر و ارنبتصویر
صورت فلکی شکارچیتصویر
صورت فلکی شکارچی در کتاب صورالکواکب از دانشمند ایرانی قرن سوم هجری، عبدالرحمان صوفی رازی

  امتیاز: 0.00