منو
 صفحه های تصادفی
پلی آرتریت گرهی
هرپانژین
تیره روناس
مدیر خانه داری
ویتامین B5
فیلتر دی الکتریک
امام جواد علیه السلام و لقب تقی
ولاء زعامت
خبر از شهادت امام جواد علیه السلام
لطایف قرآنی
 کاربر Online
1141 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  شنبه 15 تیر 1392 [11:29 ]
  سیمای ظاهری آسمان- قسمت اول
 

باغروب خورشید و تاریک شدن هوا، ستاره ها در آسمان نمایان می شوند. منجمان باستان تصور صحیحی از جنس و فاصله واقعی ستاره ها نداشتند. از نظر آنان ستاره ها نقطه های ریز و درخشانی بر گنبد بلورین آسمان بودند و به همراه آن دور زمین می گردیدند. امروزه ما می دانیم که این نقطه های ریز، هر کدام خورشیدی است که همه از ما به یک فاصله نیستند. هر یک از آنها حرکت خاصی در فضا دارد که با رصد دقیق می توان به آن پی برد. آنچه به ظاهر از روی زمین دیده می شود باز تاب حرکات جایگاه زمینی ما است. می دانیم که زمین، هر شبانه روز یک بار به دور محورش می چرخد و هر سال یک بار به دور خورشید می گردد. از نظر ما که روی زمین زندگی می کنیم، گویی زمین ثابت است و خورشید، ستاره ها و سایر اجرام نجومی به دور ما می گردند. برای بررسی حرکتهای ظاهری اجرام نجومی باید نخست با سیمای ظاهری آسمان آشنا شد.

  امتیاز: 0.00