منو
 کاربر Online
499 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 05 تیر 1392 [07:45 ]
  مکانیک آماری، پلی میان دنیای اتم ها و رفتار مواد در بزرگ مقیاس
 

مکانیک آماری، پلی میان دنیای اتم ها و رفتار مواد در بزرگ مقیاس

بنا بر نظریه ی احتمال و قضیه ی حد مرکزی رفتار تعداد زیادی کمیت تصادفی به سمت متوسط آن حرکت می کند. می توان این گونه تعبیر کرد که میانگین تعداد زیادی از کمیت های تصادفی به سمت غیرتصادفی شدن می رود.

به عنوان مثال با این که نمی توان با قطعیت میانگین اعداد تعداد محدودی تاس را پس از پرتاب همزمان آن ها معین کرد و هر عددی بین یک تا شش محتمل است، اما اگر تعداد بسیار زیادی تاس را با هم بیاندازیم، متوسط اعداد به دست آمده خیلی به سه نزدیک خواهد بود و عملاً ذات احتمالی مسأله در این حالت از بین می رود.

ب کمک نظریه ی احتمال و قضیه ی حد مرکزی می توان نشان داد که چگونه می توان به اجسام دما نسبت داد و چگونه از این رهیافت خواص ماکروسکوپیک مواد را با استفاده از رفتارهای اجزای میکروسکوپیک آن توصیف کرد.

این روش موسوم به مکانیک آماری است و پلی است میان دنیای اتم ها و رفتار در ابعاد مقیاس کوچک مواد و جهان ابعاد بزرگ مقیاس موادی که ما در طبیعت با آن ها آشنا هستیم

  امتیاز: 0.00