منو
 صفحه های تصادفی
جهت گیری و واکنش پذیری آلکانها
از تبدیل گالیله تا تبدیل لورنتس
آیا می توانید بطری خالی را پر کنید؟
مجمع عمومی خاص
بنای مسجد برای علی و حسن و حسین علیهم السلام
تخلخل و نفوذپذیری ماسه سنگ
دعاهای مستجاب
فتق نافی
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
بازار سرمایه
 کاربر Online
307 کاربر online
 : روان شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 31 خرداد 1392 [09:43 ]
  مثبت گرایی
 

مثبت گرایی به معنای داشتن نگرش ها، افکار ، رفتار و کرداری خوش بینانه در زندگی است. به عبارت دیگر، از نظر روان شناسی، مثبت گرایی هم مثبت اندیشی و هم مثبت کرداری است. در سال های اخیر و به دنبال موج تازه ای که در روان شناسی پیدید آمده، روان شناسی مثبت گرا به صورت شاخه ای تازه و نوین از روان شناسی مطرح شده است . این رویکرد نو، به همت مارتین سلیگمن، نظریه پرداز توانمند حوزۀ علوم روان شناختی، ارائه گشته و گسترش یافته است ؛ و در حقیقت نوعی اعتراض به دیدگاه های موجود در روان شناسی است. سخن این دیدگاه چنین است که روان شناسان نه تنها به توانایی ها و قابلیت های آدمی و جنبه های مثبت و فضایل درونی انسان توجه کافی نکرده اند و در سفر انسان به سوی سعادت و خوشبختی با او همراه نبوده اند؛ بلکه با دنباله روی از متخصصان آسیب شناسی روانی صرفا به آسیب ها پرداخته اند و آدمی، را صرفا با عینک آسیب شناختی برانداز کرده اند. البته تاکید مثبت گرایی به معنای نفی آسیب شناسی روانی نیست؛ بلکه نکته اینجاست که افکار و هیجان های مثبت و تاثیر بی مانند آنها در سلامتی روانی و جسمی آدمی، مورد غفلت قرار گرفته است.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 31 خرداد 1392 [09:48 ]
  مثبت اندیشی چیست؟
 

مثبت اندیشی صرفا در داشتن افکاری خاص خلاصه نمی شود؛ بلکه نوعی رویکرد و جهت گیری کلی دربارۀ زندگی است. مثبت اندیشی یعنی توجه داشتن به امور مثبت در زندگی و نپرداختن به جنبه های منفی زندگی است. مثبت اندیشی به معنای آن است که تصور خوبی از خویش داشته باشیم؛ نه آنکه همواره خود را سرزنش کنیم. مثبت اندیشی یعنی نیک اندیشیدن دربارۀ دیگران و حسن ظن داشتن به آنها و با دیگران به صورت مثبت برخورد کردن. مثبت اندیشی به این معناست که انتظار داشته باشیم تا در دنیا به بهترین چیزها برسیم و یقین داشته باشیم که به خواسته هایمان خواهیم رسید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 31 خرداد 1392 [09:53 ]
  ساختن دنیایی بهتر
 

برای شروع مثبت اندیشی، آگاهی داشتن از یک نکته بسیار حائز اهمیت است و آن این که نحوۀ تفکر شما دربارۀ یک واقعه شیوۀ برخورد شما را با آن واقعه تعیین می کند. ممکن است تصور کنید که خود وقایع ذاتا شادی آور یا غمبارند؛ اما در حقیقت پاسخ شما به آن واقعه باعث می شود که احساسی خوشایند یا ناراحت کننده پیدا کنید. اگر با عینک بدبینی، سوظن و سرزنش خود با دنیا روبرو شوید، با زندگی به طور منفی برخورد می کنید؛ اما در صورتی که پاسختان به وقایع زندگی با خوش بینی ، شور و شوق و اطمینان و اعتماد باشد، حلقه ای از مثبت گرایی ایجاد می گردد که باعث تولید انرژی در شما می شود و اعتماد به دیگران را در شما می پروراند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 31 خرداد 1392 [16:41 ]
  آگاهی از مثبت گرایی
 

مثبت اندیشی یعنی برخورداری از تعادل درونی مناسب و حفظ آرامش و خونسردی در مواجهه با مشکلات برای این که فرد بتواند انگیزۀ شخصی خود را حفظ کند، به اقدام بپردازد و از عملی که انجام می دهد احساس خوبی داشته باشد. مثبت اندیشی به آن معنا نیست که به مشکلات توجه نکنید یا بی دلیل و به صورت کاذب خوش بین یا الکی خوش باشید. ایده آل آن است که مشکلات را یادداشت کنید و سپس به جای آن که در حلقه های فلج کنندۀ احساسات ناخوشایند، به دام بیفتید، دست به کار حل مشکلات شوید و به سرعت اقدام مناسبی را در پیش بگیرید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 31 خرداد 1392 [16:44 ]
  شناسایی علائم و نشانه های مثبت اندیشی
 

دید شما نسبت به زندگی، ترکیبی است از احساسات، افکار، باورها، و عقایدی که دارید. اگر خواهان آن هستید که دیدگاه منفی خود را به دیدی مثبت تغییر دهید، اولین گام اساسی در این مسیر، شناسایی و تمایز قائل شدن بین احساسات، افکار و باورهای خود است.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 31 خرداد 1392 [16:45 ]
  نکتۀ مهم در مثبت اندیشی
 

لازم است بدانید که افکار، حاصل اوضاع و شرایط خاصی هستند و در همان شرایط کاربرد دارند؛ در حالی که باورها، کلی تر و عمومی ترند و در تجربه های افراد ریشه دارند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 31 خرداد 1392 [16:50 ]
  آگاهی از احساسات
 

هیجان ها و عواطف، اصلی ترین شاخصی هستند که نشان می دهند شما در زندگی دیدی مثبت دارید یا منفی. هر چه از نشانه های عاطفی و هیجانی خود آگاه تر باشید، بیشتر می توانید احساسات منفی خود را به حالت مثبت تغییر دهید. سعی کنید احساسات و نشانه های جسمی همراه با عواطف و هیجان هایتان را بشناسید. برای مثال، یاد بگیرید که حالت دلشور، نشانۀ اضطراب است یا پی ببرید تهییج و برآشفتگی، باعث احساس نوعی حالت گزگز شدن در ستون فقرات می شود. پاسخ های مختلفی را که به هیجان ها و عواطف خود می دهید، یادداشت کنید. برای مثال بر اثر تحریک پذیر شدن، کج خلق می شوید یا به هنگامی که رضایت خاطر دارید، بیشتر از حد معمول بخشنده و سخاوتمند می شوید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 31 خرداد 1392 [16:52 ]
  خودباوری
 

این باور مثبت که در ورزش می توانم خوب کار کنم، باعث این فکر می شود که من می توانم برنده شوم. این فکر شما را بر می انگیزد و تحریکتان می کند تا به صورتی موثر، دست به کار شوید. موفقیت های شما به ایجاد انتظارات مثبت در شما می انجامد و به این ترتیب، خودباوری شما را تقویت می کنند و توانایی هایتان را افزایش می دهند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 13 تیر 1392 [12:40 ]
  انتخاب راه
 

در زندگی همواره دو راه برای فکر کردن وجود دارد؛ مثبت و منفی، انتخاب با شماست.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 18 تیر 1392 [08:49 ]
  انتخاب تفکر منفی
 

  • خود را فردی غیر قابل دوست داشتن می دانید
  • فکر می کنید که همیشه شکست می خورید
  • احساس درماندگی و ناتوانی می کنید

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 18 تیر 1392 [08:59 ]
  انتخاب تفکر مثبت
 

  • احساس می کنید که در نزد دیگران دارای ارج و قرب هستید
  • کارها را به بهترین شکل ممکنی که می توانید، انجام می دهید
  • می دانید که از پس اوضاع و احوال برمی آیید و موقعیت را در کنترل خود دارید

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 21 تیر 1392 [10:49 ]
  شناسایی افکار
 

همواره هر هیجان و عاطفه ای که بر اثر وقایع زندگی در شما پدیدار می شود، با فکری همراه است. این فکر را می توانید به شکل یک تصویر ذهنی درونی،به شکل یک صدا، یا یک جملۀ خطاب به خود، در وجودتان بیابید. به طور مثال، ممکن است با خود بگویید من از این درس می ترسم، او از دست من عصبانی است. فکر، می تواند دربارۀ چیزی باشد که هم اینک در حال وقوع است،یا نوعی یادآوری از حادثه ای باشد که در گذشته روی داده است یا یک پیش بینی دربارۀ آینده باشد. راهکار اصلی برای مثبت اندیشی تاکید بر جنبه های مثبت و کنار گذاشتن جنبه های منفی این افکار است. همین که افکارتان را تغییر بدهید، به طور خودکار، هیجان ها و عواطف شما هم تغییر می کنند و به این طریق اعمالتان سمت و سی متفاوتی پیدا می کند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 23 تیر 1392 [13:16 ]
  شناخت باورها
 

باورها، زیر بنای افکار هستند. باورها، گمانه هایی ریشه دارند و در نتیجۀ تجربه های تفراد، شکل می گیرند. منظ.ر از باورها، لزوما و منحصرا، اعتقاددات مذهبی نیست؛ بلکه، باورها کلیه نگرش های ما را دربارۀ زندگی شامل می شوند. یعنی عقاید راسخی که جهان بینی ما را معنی می بخشند افکار نسبی هستند، ولی باورها کاملا درست، غیر قابل انکار و مطلق به نظر می رسند. یک باور منفی می تواند خوشی های زندگی را از بین ببرد. اما به علت آنکه باورها، زیربنا و مبنای تفکر هستند، اگر یک باور منفی را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهید و آن را به باوری مثبت تبدیل کنید، دید و نظر کلی تان نسبت به زندگی، سرشار از اعتماد و اطمینان می شود.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 23 تیر 1392 [13:20 ]
  تجزیه و تحلیل دیدگاه فرد
 

پیگیری و ردیابی کردن افکار، احساسات و باورها به فرد امکان می دهد تا احساس کند که بر آنها و بر زندگی خود، کنترل دارد. پیگیری و بررسی افکار به شما اجازه می دهد تا دریابید که علت وجود افکار منفی در شما چیست. اگر هیجان هایتان را بنویسید، می توانید با بررسی و تجزیه و تحلیل آنها پی ببرید که در تغیر دادن نگرش های خود، چقدر موفقیت داشته اید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 23 تیر 1392 [13:23 ]
  تعیین دقیق افکار
 

اولین قدم برای تغییر دادن یک فکر منفی، صید آن است. برای به دام انداختن افکار، فقط و فقط بر محتوای ذهن خود تمرکز کنید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 23 تیر 1392 [13:28 ]
  صید فکر
 

اساسی ترین عناصری که باید به پیگیری و ردیابی آنها بپردازید، افکار هستند. هر گاه متوجه شدید که یک احساس منفی دارید، چند لحظه ای آرام بگیرید؛ سپس چیزهایی را که به ذهنتان خطور می کند، یادداشت کنید و دربارۀ نحوۀ کاز ذهن خود، اطلاعاتی به دست بیاورید. گویی یک عکس ذهنی از افکارتان برمی دارید. در این عکس ذهنی، چه تصویرهایی می بینید؟ چه صدایی می شنوید؟ در صحبت کردن با خود، چه کلمه ها و عبارت هایی را به کار می برید؟ چه خاطراتی به ذهنتان خطور می کند، یا دربارۀ آینده، چه رویاها و آرزوهایی دارید؟ فکرتان را در یک جملۀ موجز و کوتاه ، بیان کنید؛ مثلا هیچ وقت این موضوع را درست متوجه نمی شوم. یا مت واقعا از دست او عصبانی و مکدرم.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 28 تیر 1392 [15:05 ]
  به زبان آوردن باورها
 

برای شناسایی باورهایی که زیربنای افکار شما هستند، به بررسی این نکته بپردازید که کدام افکار منفی به طور مکرر به ذهنتان خطور می کنند. وقتی که تصویر واضحی از این افکار به دست آوردید، از خود بپرسید: این فکر، چه معنایی برای من دارد؟ پاسخ های خود را به این پرسش، به این شکل بنویسید` معنای این فکر آن است که ..... `همین طور به این کار ادامه بدهید تا زمانی که به یک عبارت قطعی مثل` من ضعیف النفس ام، آدم ها بی ارزشند، یا دنیا محل درد و رنج است برسید. این گونه عبارت های قطعی، باورهای اصلی شما دربارۀ خودتان و جهان هستند. شناسایی این باورها به شما کمک می کنند تا با آنها مبارزه کنید

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 28 تیر 1392 [15:17 ]
  شرط تغییر فکر
 

شرط آن که دید فرد نسبت به زندگی اصلاح شود، آن است که او از همه نظر در ابعاد و زوایای مختلف رفتارش، مثبت شود. افکار، باورها و نظری را که دربارۀ خود دارید،مورد بررسی قرار دهید و در صورت لزوم آنها را تغییر دهید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 30 تیر 1392 [16:29 ]
  مبارزه با افکار منفی
 

رمز موفقیت در مثبت اندیشی، یافتن راه هایی برای مقابله با افکار منفی و سپس پذیرفتن افکاری واقعی تر و مثبت تر به جای آنهاست.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 30 تیر 1392 [16:32 ]
  آگاهی از منفی گرا بودن
 

به دفتر ثبت روزانه افکار خود مراجعه کنید. متوجه شوید که در گذشته افکاری را به شکلی منفی تحریف کرده اید. سعی کنید به جای این فکر تحریف شده، نحوۀ ارائۀ یک پاسخ متعادل را یاد بگیرید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 30 تیر 1392 [16:38 ]
  بازاندیشی دوباره نسبت به افکار
 

برای تغییر دادن افکار منفی و جایگزین کردن افکار مثبت به جای آنها، لازم است بدانید که افکار منفی، تحریف هایی هستند که در واقعیت صورت می گیرند؛ در واقع افکار منفی نوعی واقعیت تحریف شده هستند. هیچ چیزی، همیشه کاملا بد نیست؛ بلکه این صرفا تفکر دفاعی شماست که وضعیت را چنین نشان می دهد. بنابراین، عادت کنید که افکارتان را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهید تا دریابید که در کجا مسایل و کارها را اشتباه تفسیر کرده اید و در چه جاهایی باید افکار منفی خود را تغییر بدهید. برقرار کردن تعادل دوباره در افکار از این طریق، موجب تغییر هیجان ها و عواطف می شود و باعث می شود تا در دراز مدت، به شیوه ای متفاوت شروع به تفکر کنید. در نهایت، اثر عمیق و ریشه داری بر دید شما از زندگی می گذارد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 30 تیر 1392 [16:42 ]
  وارسی واقعیت ها
 

به محض آنکه از وجود یک فکر منفی آگاه شدید، اعتبار آن را مورد برسی قرار بدهید. ممکن است مشاهدات شما اشتباه بوده اند یا آنکه آن واقعه را اشتباهی درک یا تفسیر کرده اید. بنابر این، وقایع را مورد بررسی و کنکاش قرار دهید. اطلاعات مربوط به واقعه را که به آنها استناد می کنید، با یک منبع عینی خارجی مطابقت دهید. برای نمونه، آیا دوستان مواد مورد نیاز برای انجام کار را درست برآورد کرده است یا آنها را بیش از حد تخمین زده است؟ چه بسا، مساله ای که تصور کرده اید روی داده است، اصلا وجود خارجی نداشته باشد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 30 تیر 1392 [16:47 ]
  مرور مستندات مربوط به افکار
 

در زندگی شما، احتمالا اوقاتی وجود داشته که انتظار وقوع بدترین شرایط را داشته اید و فقط به دنبال آن بوده اید تا کاری بکنید که آن وضعیت را به شرایط بهتری تبدیل کنید. آگاه بودن شما دربارۀ چنین موقعیت هایی به شما کمک می کند تا با هر گونه فکر منفی که هم اینک دارید، به مقابله برخیزید، آنها را عوض کنید و خود را از تمایل به منفی اندیشیدن، حفظ کنید. اذعان به این که قضاوت قبلی تان اشتباه بوده است، پذیرش این نکته را که شاید حالا هم در اشتباه باشید، آسان تر می سازد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 31 تیر 1392 [12:38 ]
  واقع گرا بودن
 

میل به کمال گرایی، خواسته ای طبیعی است؛ اما اهداف کمال گرایانه به ناگزیر به احساسات منفی منجر می شوند. زیرا در بیشتر مواقع دستیابی به ایده آل ها ممکن و عملی نیست. به همین دلیل، با افکار کمال گرایانه و آرزوهای دور و دراز خود مبارزه کنید. در مورد انتظاراتی که از خود، از دیگران و از دنیا دارید، واقع بین باشید. داشتن امید و آرزو، میل به موفقیت و نیل به آن، یا انتظار بهترین دستاورد را از دیگران داشتن، را کنار نگذارید، ولی اگر کارها به آن شکل کمال گرایانه ای که می خواهید ، بر وفق مرادتان به پیش نمی روند، نگذارید احساس بدی به شما دست بدهد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 31 تیر 1392 [12:39 ]
  همه چیز به جای خود
 

حتی وقتی هم که وضعیت واقعا بد است، می توانید از منفی گرایی اجتناب کنید. به این منظور، لازم است از تمرکز کردن بر مشکلات بپرهیزید و به جنبه های خوب امور، توجه کنید. بنابر این، آن اجزا و عناصری از کار را در ذهن خود مرور کنید که خوبند یا در گذشته، خوب از کار درآمده اند. به جای تعمیم دادن مسایل منفی، بر امور مثبت تاکید کنید. به مواردی که نشان می دهند مشکلات را بزرگنمایی کرده اید، دقت کنید و فراموش نکنید که چنانچه در یک بعد از ابعاد زندگی اشتباه کرده باشید، دلیل نمی شود که فکر کنید در همۀ زندگیتان اشتباه عمل کرده اید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 03 مرداد 1392 [11:00 ]
  تغییر دادن تصویرهای ذهنی
 

اافکار به شکل بازنمایی های ذهنی، تجربه می شوند؛یعنی به شکل تصویرها، صداها، و کلمات و عبارات درون ذهن. شما می توانید با بررسی کردن این تصویرهای ذهنی و تغییر دادن و افزودن به آنها بر نحوۀ تفکر خود و احساسی که دربارۀ خود و زندگی دارید، تاثیر بگذارید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 13 آبان 1392 [17:29 ]
  استفاده از جملات تاییدی
 

جمله های تاییدی، عبارت هایی هستند که وجه مثبت زندگی را به شکلی موجز و خلاصه بیان می کنند. مثل من خوشبختم، دیگران مرا دوست دارند. این جملات موجب می شوند تا باورهای مثبت بر بخش نیمه هوشیار ذهن شما حک شوند و نقش ببندند. این کار می تواند به شما کمک کند تا به هدف خود برسید. اولین کار برای ساختن یک جمله تاییدی، مشخص کردن هدف است. سپس هدفی را که برای خود تعیین می کنید و می خواهید به آن دست پیدا کنید، به اختصار و در یک جمله مطرح سازید تا یادآوری آن راحت باشد. جمله تاییدی را به صورت زمان حال بیان کنید تا بخش ناهشیار ذهنتان بفهمد که شما همین الان قصد انجام آن کار را دارید و می خواهید دست به کار شوید. پس از ساختن جمله تاییدی، آن را با انرپی در فواصل زمانی منظم تکرار کنید تا اثر خودش را بگذارد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 13 آبان 1392 [17:33 ]
  ایجاد باورهای مثبت
 

با توجه کردن به چیزهایی که باورهای حمایت کننده و مفید شما را تایید می کنند، این باورها را در خود تقویت کنید. مثلا شاید باور شما این باشد که مردم برایم ارزش قایلند. در هفته ای که در پیش دارید یا بعد از آن، هر بار که کسی در تایید این باور کاری کرد یا مطلبی گفت ،آن را یادداشت کنید. بیشتر به مواقعی توجه کنید که دیگران نظر شما را در مورد مساله ای جویا می شوند. هر گاه مردم از شما تعریف و تمجید کردند، آن را در مورد خود بپذیرید. مواقعی را که دیگران به شما می گویند که فرد مهمی هستید، در خاطر داشته باشید. به هر گونه احساسی که دال بر بی ارزش بودن شما باشد، بی توجهی کنید. سعی کنید در پی شواهد و قراین واقعی باشید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 25 آبان 1392 [17:18 ]
  پذیرفتن بازخورد مثبت دیگران
 

در مواقعی که با دوستان خود صحبت می کنید، ببینید که آنها چقدر از مصاحبت با شما لذت می برند و برای عقایدتان احترام و ارزش قائلند. ثبت کردن دیدگاه های مثبت دیگران درباره خود، به تقویت خودباوری شما کمک شایانی می کند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 25 آبان 1392 [17:26 ]
  باورها
 

باورهای مثبتی را که به شما اعتماد بنفس می دهند و موجب تحکیم روابط شما با دیگران می شوند، حفظ کنید؛ و باورهای منفی را که عزت نفس شما را تضعیف می کنند و موجب دوری شما از موفقیت می شوند، کنار بگذارید.

  امتیاز: 0.00