منو
 کاربر Online
577 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 14 خرداد 1392 [14:30 ]
  مدل پلانك براي تابش جسم سياه
 

مدل پلانك براي تابش جسم سياه

پايستگي انرژي مستلزم آن است كه بنابر مدل پلانك انرژي به دست آمده توسط امواج الكترومغناطيسي تابش شده بايد مساوي انرژي از دست داده توسط نوسانگرهاي اتمي باشد.

مثلاً فرض كنيد كه نوسانگري با انرژي 3hf موج الكترومغناطيسي گسيل كند. بنابر معادلة E=nhf، كوچكترين مقدار مجاز بعدي براي انرژي نوسانگر برابر 2hf است. در چنين موردي انرژي به دست آمده توسط موج الكترومغناطيسي داراي مقدار hf است كه مساوي مقدار انرژي از دست داده توسط نوسانگر است.

بنابراين، مدل پلانك براي تابش جسم سياه مبين اين نظر است كه انرژي الكترومغناطيسي به صورت مجموعه اي از مقدارهاي گسسته يا بسته هاي انرژي وجود دارد كه انرژي يك بسته مساوي hf است. اينشتين پيشنهاد كرد كه نور شامل چنين بسته هايي از انرژي است.

  امتیاز: 0.00