منو
 کاربر Online
551 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 14 خرداد 1392 [15:17 ]
  آيا امواج ويژگيهاي ذره گونه نشان مي دهند؟
 

آيا امواج ويژگيهاي ذره گونه نشان مي دهند؟

الكترون چگونه مي تواند نظير امواج نشان داده شده در شكل زیر رفتار كند؟ و اين ها چگونه امواجي هستند؟ پاسخ به اين پرسش ها اساسي در متاب های فیزیک جدید مورد بحث قرار خواهند گرفت. در اینجافقط مي خواهيم بر اين مفهوم تأكيد كنيم كه الكترون براستي در بعضي شرايط مي تواند به صورت موج عمل كند و به عنوان ذره مجزايي از ماده به حساب نمي آيد. به عبارت ديگر، الكترون طبيقي دوگانه نشان مي دهد، هم با ويژگي هاي ذره گونه و هم ويژگي هاي موج گونه.

تصویر


پرسش جالب ديگري مطرح مي شود: اگر ذره اي مي تواند ويژگي هاي موج گونه نشان دهد، آيا امواج نيز ويژگي هاي ذره گونه نشان مي دهند؟ پاسخ مثبت است. در واقع، آزمايش هايي كه رفتار ذره گونة امواج را نشان داده اند در شروع قرن بيستم قبل ازآزمايش هايي كه ويژگي هاي موج گونة الكترونها را نشان مي دهند انجام گرفته اند. فيزيك پيشگان اكنون مفهوم دوگانگي موج ـ ذره را به عنوان بخشي اساسي از طبيعت پذيرفته اند:
امواج مي توانند ويژگي هاي ذره گونه، و ذرات مي توانند ويژگي هاي موج گونه نشان دهند.

  امتیاز: 0.00