منو
 کاربر Online
639 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 07 اردیبهشت 1392 [09:13 ]
  آهنگ تبدیل انرژی الکتریکی و توان الکتریکی
 

آهنگ تبدیل انرژی الکتریکی و توان الکتریکی

شکل زیر مداری را نشان می‌دهد که شامل یک باتری است که با سیم‌هایی که فرض شده است مقاومت آن‌ها ناچیز است به یک وسیله‌ی رسانای نامشخص متصل شده است.

این وسیله می‌تواند یک مقاومت، یک موتور الکتریکی، یک لامپ یا هر وسیله‌ی الکتریکی دیگری باشد. باتری ولتاژ را در دو سر پایانه‌های خود و در نتیجه (به دلیل حضور سیم‌ها) در دو سر وسیله‌ی رسانا نا مشخص برقرار می‌کند.

تصویر

شرح شکل :باتری موجب ایجاد جریان در مواردی شامل یک وسیله‌ی رسانای نا مشخص شده است.

چون ولتاژ دو سر باتری ثابت است، جریان ثابت I در مدار ایجاد می‌شود دو حامل‌های بار از پتانسیل بیشتر (نقطه‌ی a) به پتانسیل کمتر (نقطه‌ی b) شارش می‌کند. در نتیجه کاهش انرژی پتانسیل الکتریکی حامل‌های بار از a تا b با انتقال انرژی به شکل دیگری همراه است. آهنگ تبدیل انرژی الکتریکی به نوع دیگری از انرژی، مانند انرژی مکانیکی، گرما، یا نور، را توان الکتریکی می‌نامند.

  امتیاز: 0.00