منو
 صفحه های تصادفی
انواع شرکت های تجارتی
جنگ و پرخاشگری
عید در فرهنگ اسلامی
ناراحتی پیامبر از بی احترامی اصحاب در حق علی علیه السلام
اعتراف عمر به برتری ایمان علی علیه السلام
پلاتیستمون
امیر جمال الدین شاه شیخ ابوالسحاق
همراهی جبرئیل با امام مهدی علیه السلام
سلام فرشتگان بر علی علیه السلام در شب بدر
الکترودها در جوش قوس الکتریکی
 کاربر Online
202 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 07 اردیبهشت 1392 [08:21 ]
  تغییر مقاومت الکتریکی با دما
 

تغییر مقاومت الکتریکی با دما

مقدار اغلب مشخصه‌های فیزیکی، از جمله مقاومت ویژه‌ی الکتریکی، با دما تغییر می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد که اگر افزایش دما زیاد نباشد، رابطه‌ی مقاومت ویژه با افزایش دما به صورت زیر است:

تصویر

مقدار آلفا ، ضریب دمایی مقاومت ویژه ، برای رساناها مثبت و برای نیمرساناها منفی است. نمودار تغییرات مقاومت بر حسب دما برای رساناها و نیمرساناها در شکل زیر نشان داده شده است.

تصویر

  امتیاز: 0.00