منو
 کاربر Online
683 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 07 اردیبهشت 1392 [07:03 ]
  مفهوم و تعریف رسانندگی الکتریکی
 

مفهوم و تعریف رسانندگی الکتریکی

همان‌طور که می دانیم با اعمال اختلاف پتانسیل به دو سر یک رسانا، میدان الکتریکی ایجاد شده درون رسانا سبب برقراری جریان الکتریکی از پتانسیل بیش‌تر به طور پتانسیل کم‌تر می‌شود (شکل زیر).

تصویر

جهت قراردادی درون رسانا از پتانسیل بیش‌تر به طرف پتانسیل کم‌تر است.

رسانندگی الکتریکی کمّیتی است که نشان می‌دهد با ایجاد میدان الکتریکی درون رسانا، به چه راحتی می‌توان جریان الکتریکی در آن برقرار کرد. این کمیت به صورت عکس مقاومت ویژه‌ی الکتریکی تعریف می‌شود و معمولاً از حرف یونانی سیگما، ، برای نماد آن استفاده می‌شود.

  امتیاز: 0.00