منو
 صفحه های تصادفی
التهاب تیرویید
آفتاب پرست «صورت فلکی»
نظام دیوانی در عهد سلجوقیان
ادبیات گینه
خواب حضرت فاطمه بنت اسد درباره امام علی علیه السلام
اصحاب سر
جنگ آق دربند سرخس
قرآن، بزرگترین کتاب تاریخ بشریت
هیجان در زندگی
روز شمار حرکت امام حسین علیه السلام از مکه تا کربلا
 کاربر Online
862 کاربر online
 : کامپیوتر
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه کامپیوتر 3 ستاره ها ارسال ها: 1679   در :  شنبه 31 فروردین 1392 [23:53 ]
  کامپيوترهای بيومکانيکی
 

کامپيوترهای بيومکانيکی از اين جهت مشابه کامپيوترهای بيوشيميايی هستند که اطلاعات خروجی آنها بسته به وضعيت ورودی سيستم، ابزاری برای ارزيابی عملکرد آنها به شمار می رود اما از لحاظ کيفيت سيگنال خروجی با کامپيوترهای بيوشيميايی تفاوت دارند.

در کامپيوترهای بيوشيميايی وجود يا غلظت معينی از مواد شيميايی خاص، نقش سيگنال خروجی را دارد اما در کامپيوترهای بيومکانيکی، شکل مکانيکی يک ملکول ويژه يا مجموعه ای از ملکول ها با احتساب شرايط اوليه، به عنوان خروجی در نظر گرفته می شود.

کامپيوترهای بيومکانيکی برای محاسبات خود به ماهيت ملکول های خاص، برای پذيرفتن اشکال فيزيکی ويژه، در شرايط شيميايی اختصاصی، وابسته هستند. ساختار مکانيکی ــ فضايی انحصاری محصول، خروجی کامپيوتر بيومکانيکی است.

  امتیاز: 0.00