منو
 کاربر Online
925 کاربر online
 : کامپیوتر
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه کامپیوتر 3 ستاره ها ارسال ها: 1679   در :  شنبه 31 فروردین 1392 [23:50 ]
  بيوکامپيوتر
 

بيوکامپيوترها از ملکول های زيستی به عنوان داده های اوليه برای انجام عمليات محاسباتی خود استفاده می کنند. يک بيوکامپيوتر از يک مسير يا مجموعه ای از مسيرهای متابوليکی تشکيل شده است که مواد اوليه را بر اساس شرايط سيستم، در مسير معينی هدايت می کند.

روند انجام واکنش ها که در نهايت منجر به تشکيل ترکيبات خروجی می گردد، بر اساس طراحی بيوکامپيوتر است و می تواند نمونه ای از آناليزهای کامپيوتری باشد.

انواع بيوکامپيوترها عبارتست از: کامپيوترهای بيوشيميايی، کامپيوترهای بيومکانيکی و کامپيوترهای بيوالکترونيکی.

  امتیاز: 0.00