منو
 کاربر Online
318 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 24 فروردین 1392 [08:25 ]
  حرکت الکترون ها در رسانا
 

حرکت الکترون ها در رسانا

شکل الف حرکت کاتوره‌ای یک الکترون رسانش را درون یک سیم مسی نشان می‌دهد. شکل ب حرکت یک الکترون رسانش را درون همان سیم مسی نشان می‌دهد که به پایانه‌های یک باتری وصل شده است. با توجه به این دو شکل توضیح دهید مهم‌ترین تفاوت الکترون‌های رسانش درون سیمی که دو سر آن به پایانه‌های باتری وصل شده است با حالتی که سیم به باتری وصل نشده است چیست؟

تصویر


همان‌طور که دیده می شود الکترون‌های رسانش در حین حرکت درون سیم، به الکترون‌های آزاد دیگر و همچنین یون‌های مثبت فلزی برخورد می‌کنند و دائماً جهت حرکت آن‌ها تغییر می‌کند. به این نوع حرکت، حرکت زیگزاگی یا کاتوره‌ای حامل‌های بار درون یک رسانا گفته ی‌شود.

توجه کنید جهت حرکت خالص الکترون‌های آزاد بر خلاف جهت میدان الکتریکی و به طرف پایانه‌ی مثبت باتری است(شکل ب). به این جهت حرکت الکترون‌های آزاد، جهت واقعی جریان الکتریکی گفته می شود. هر چند الکترون‌های رسانش با سرعت بسیار اندکی در سیم‌های فلزی حرکت می‌کنند ولی میدان الکتریکی می‌تواند با سرعتی نزدیک به سرعت نور در یک رسانا حرکت کند. برای همین است که با زدن کلید، لامپ بی‌درنگ روشن می‌شود.

  امتیاز: 0.00