منو
 صفحه های تصادفی
چربی
روش الف ب پ ت ث را مدام به کار بگیرید
فلدسپات
دانشنامه:راهنمای نوشتن شعر
دانش جانشین نبوت تبلیغی
ملاک ارزیابی شخصیت ائمه علیهم السلام
عبادت و تقوای حبابه والبیه
ابوالمظفر طاهر بن فضل
اختراع رنگ مینایی در سفالگری ایرانی
جدول انتگرال توابع لگاریتمی
 کاربر Online
285 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 24 فروردین 1392 [07:45 ]
  تولید الکتریسیته با فشار مکانیکی
 

تولید الکتریسیته با فشار مکانیکی

وقتی ماده‌ای پیزوالکتریک تحت فشار مکانیکی (به صورت انبساط یا انقباض) قرار می‌گیرد، مقداری بار الکتریکی در سطح آن ظاهر می‌شود (شکل الف و ب) این بار الکتریکی منجر به تولید میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی متناظر با آن می‌شود.

برعکس، با اعمال میدان الکتریکی روی یک ماده‌ی پیزوالکتریک، انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی (مثلاً ارتعاش جسم) تبدیل می‌شود (شکل پ). اثر اول به اثر مستقیم و اثر دوم به اثر معکوس موسوم است.

تصویر

  امتیاز: 0.00