منو
 صفحه های تصادفی
دانشنامه اسلامی
پاشندگی نور در منشور
تیره منیس پرماسه
تیره هیدروکارتیاسه
هد و شیوه هد زنی در فوتبال
امام صادق علیه‌السلام و گروهی از متصوفه
تیره مایاکاسه
متغیر و تابع
سرعت
درس محاسبات در سرامیک
 کاربر Online
915 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  سه شنبه 20 فروردین 1392 [12:24 ]
  اخترشناسان، تیتانیم اکسید و تیتانیم دی اکسید را در اطراف ستاره بزرگ VY Canis Majoris کشف کردند
 

تیمی بین المللی از ستاره شناسان، شامل محققان انستیتو مکس پلانک برای اخترشناسی رادیویی و دانشگاه کلون (Cologne)، موفق به کشف دوتا از اکسیدهای تیتانیم در اتمسفری که در اطراف یک ستاره بزرگ گسترده است، شدند. این کشف به کمک آرایه هایی از تلسکوپها که در آمریکا و فرانسه قرار دارند انجام شد.
VY Canis Majoris ( یاVY CMa ) که یکی از بزرگترین ستاره هایی است که تاکنون شناخته شده و به پایان عمر خود نزدیک است، در صورت فلکی سگ بزرگ قرار دارد و اندازه آن حدوداً هزار تا دو هزار برابر خورشید است و اگر در مرکز منظومه خورشیدی ما قرار می گرفت تا مدار کیوان (زحل) گسترده می شد.
این ستاره مقادیر زیادی ماده را به بیرون پرتاب می کند که سحابی از غبار را تشکیل می دهد. پیچیدگی های این سحابی برای چندین دهه ستاره شناسان را سر در گم کرده است. سحابی در اثر بادهای ستاره ای به وجود آمده اما اخترشناسان هنوز به درک درستی از این موضوع که چرا شکل آن آنقدر از شکل کروی دور است نرسیده اند. همچنین فرایند فیزیکی که این باد را به وجود می آورد ناشناخته است.
مشاهده یک جرم در طول موج های مختلف اطلاعات گوناگونی را در اختیار اخترشناسان قرار می دهد که مشخصه گاز اتمی و مولکولی است و ویژگی های فیزیکی یک جرم نجومی از آن استخراج می شود. هر مولکول مجموعه خطوط مربوط به خود را دارد که به ستاره شناسان امکان تشخیص مولکولهای موجود در یک سحابی را می دهد.
تشعشعات در طول موجهای رادیویی کوتاه که موجهای زیر میلیمتری (submillimeter) نامیده می شوند برای بررسی مولکولها مناسب تر از سایر بخشهای طیف الکترومغناطیسی هستند.
تیم تحقیق برای اولین بار تیتانیم اکسید (TiO) و تیتانیم دی اکسید (TiO2) را در طول موجهای رادیویی مشاهده کرد. هرچند، انتظار می رود ستاره ها مخصوصاً سردترین آنها مقادیر زیادی تیتانیم اکسید به بیرون پرتاب کنند. آنها مایلند کنار هم جمع شده و ذرات غبار را که در نور مرئی یا فروسرخ قابل مشاهده اند به وجود آورند، همچنین ویژگی های کاتالیزوری (موجب افزایش سرعت فرایندهای شیمیایی می شود) تیتانیم دی اکسید (TiO2) بر فرایندهای شیمیایی که بر روی ذرات غبار اتفاق می افتد اثر گذاشته و موجب تشکیل مولکولهای بزرگتر در فضا می شود.
مشاهده تیتانیم اکسید (TiO) و تیتانیم دی اکسید (TiO2) نشان می دهد این دو مولکول به راحتی در اطراف VY Canis Majoris تقریباً در مکانی که از لحاظ تئوری پیش بینی شده است، تشکیل می شوند. هرچند، به نظر می رسد بخشی از این مولکولها از تشکیل غبار خودداری می کنند و به حالت گاز دیده می شوند. احتمال دیگر این است که غبار در سحابی از بین رفته و مولکولهای گازی تیتانیم اکسید جدید ایجاد می کند. آخرین سناریو که بسیار محتمل است این است که بخشی از باد ستاره ای در VY Canis Majoris با هم برخورد می کنند و مولکولهای گازی را به وجود می آورند.
کشفیات جدید در طول موجهای زیرمیلیمتری به ویژه از این نظر حائز اهمیت هستند که اجازه بررسی فرایند تشکیل غبار را به دانشمندان می دهد. همچنین در طول موجهای مرئی، تشعشعاتی که از مولکولها ساطع می شود توسط غبار موجودی که در سحابی گسترده شده است پراکنده شده و موجب تار شدن تصویر می گردد؛ در حالی که در طول موجهای رادیویی می توان از این اثر چشم پوشی کرد و اندازه گیری های دقیق تری انجام داد.
منبع: Science daily
تصویر

  امتیاز: 0.00