منو
 کاربر Online
518 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 19 فروردین 1392 [08:25 ]
  فرو ریزش الکتریکی
 

فرو ریزش الکتریکی

اگر شدت میدان الکتریی در هوا از یک مقدار حدس معینی فراتر رود، هوا دستخوش فروریزش الکتریکی می‌شود. بر اثر فروریزش الکتریکی، الکترون‌ها اتم‌های موجود در هوا جدا می‌شوند. پس از آن میدان الکتریکی الکترون‌های آزاد شده را به حرکت در می‌آورد.

به هنگام حرکت این الکترون‌ها، آن‌ها با هر اتمی در مسیر حرکت خود برخورد می‌کنند و بدین‌ترتیب موجب گسیل نور از آن اتم‌ها می‌شوند. به دلیل همین نور گسیل شده است که می‌توانیم مسیر حرکت الکترون‌ها را، که غالباً جرقه نامیده می‌شود، مشاهده کنیم.

شکل زیر جرقه‌های بالای سیم‌های فلزی بارداری را نشان می‌دهد که در آن‌جا میدان‌های الکتریکی حاصل از سیم‌ها موجب فروریزش الکتریکی هوا شده‌اند.

تصویر

شرح شکل:سیم‌های فلزی به حدی باردار شده‌اند که میدان‌های الکتریکی حاصل از آن‌ها در فظای اطراف، موجب فروریزش الکتریکی در آن‌جا شده است.

  امتیاز: 0.00