منو
 کاربر Online
537 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 19 فروردین 1392 [09:22 ]
  میدان الکتریکی یکنواخت
 

میدان الکتریکی یکنواخت

هرگاه بزرگی و جهت میدان الکتریکی در ناحیه‌ای از فضا تغییر نکند، گفته می‌شود میدان الکتریکی در این ناحیه از فضا یکنواخت است. شکل زیر خط‌های میدان الکتریکی یکنواخت را در ناحیه‌ای از فضا نشان می‌دهد.

تصویر

ساده‌ترین راه برای ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت، استفاده از دو ورقه‌ی موازی باردار است که بار آن‌ها مساوی و مخالف یکدیگرند (شکل زیر).

تصویر

شرح شکل میدان الکتریکی یکنواخت در فضای بین دو ورقه‌ی رسانای باردار با بار مساوی و مخالف. خط‌های میدان از بارهای مثبت سرچشمه می‌گیرند و به بارهای منفی ختم می‌شوند.

  امتیاز: 0.00