منو
 کاربر Online
808 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 19 فروردین 1392 [09:18 ]
  بهترین راه توصیف میدان الکتریکی
 

بهترین راه توصیف میدان الکتریکی

یک راه بهتر برای توصیف میدان الکتریکی استفاده از خط‌های میدان است. این خط‌ها تصویری واضح از مفهوم میدان الکتریکی در ذهن ایجاد می‌کنند. مفهوم خط‌های میدان را اولین بار مایکل فارادی در قرن نوزدهم میلادی مطرح ساخت. او آن‌ها را خط‌های نیرو نامید ولی امروزه از عبارت خط‌های میدان استفاده می‌شود.

شکل زیر خط‌های میدان الکتریکی را در اطراف دو بار نقطه‌ای q و q+ نشان می‌دهد. در رسم این خط‌ها باید به این نکته توجه شود که هر چه به بار نزدیک‌تر می‌شویم تراکم خط‌ها باید بیش‌تر و هر چه از بار دورتر می‌شویم تراکم خط‌ها باید کم‌تر باشد. به این ترتیب در جایی که خط‌های میدان نزدیک یکدیگرند، شدت میدان E بزرگ‌تر و در جایی که خط‌های میدان دور از یکدیگرند شدت میدان E کوچک‌تر است.

تصویر

در شکل الف خط‌های میدان الکتریکی برای دو بار نقطه‌ای ناهمنام و در شکل ب برای دو بار نقطه‌ای همنام نشان داده شده است.توجه کنید برای دو بار ناهمنام، خط‌های میدان الکتریکی از بار مثبت سرچشمه می‌گیرند و به بار منفی ختم می‌شوند.

تصویر

  امتیاز: 0.00