منو
 صفحه های تصادفی
تیره گل صدتومانی
علاءالدین تکش خوارزمشاهی
پیشگیری از سوء تغذیه در کودکان
هوانوردی در سالهای 1939 تا 1945
اختلال خوابگردی
هویج آرایی
روشهای مبارزه
دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت
روشهای اساسی کارگردانی و تولید
کاخ چهل ستون
 کاربر Online
320 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 19 فروردین 1392 [09:10 ]
  میدان الکتریکی ، از مفعوم تا تعریف
 

میدان الکتریکی ، از مفعوم تا تعریف

همان‌طور که می دانیم نیروی الکتریکی بین دو ذره‌ی باردار که با یکدیگر در تماس نیستند می‌تواند به صورت دافعه یا جاذبه وجود داشته باشد(شکل زیر).

تصویر

حال پرسش‌هایی مطرح می‌شود که چطور ذره‌ی 1 بر ذره‌ی 2 نیرو وارد می‌کند با وجود این که این دو ذره با یکدیگر در تماس نیستند؟ آیا این نیرو از راه دور اثر می‌کند و از فضای خالی بین دو ذره‌ی باردار نیز عبور کرده است؟ آیا اگر ذره‌ی 2 را برداشته و مکان آن‌را با P نشان دهیم (شکل زیر)، همچنان آیا الکتریکی ذره‌ی 1 در این مکان وجود دارد؟

تصویر


در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت: فضای اطراف هر جسم دارای بار الکتریکی پُر از میدان الکتریکی است. اگر هر جسم باردار دیگری در این فضا قرار دهیم بر آن نیرو وارد می‌شود.

میدان الکتریکی هم اندازه (شدت) دارد و هم جهت. اندازه‌ی میدان الکتریکی در هر نقطه صرفاً نیرو به ازای واد بار است. برای درک این موضوع به شکل زیر توجه کنید. اگر نیرویی که جسم باردار A به ذره‌ی باردار q در نقطه‌ی P وارد می‌کند برابر باشد، میدان الکتریکی در آن نقطه برابر است با:E=F/q

تصویر

یکای میدان الکتریکی در، نیوتون بر کولن است. جهت میدان الکتریکی در هر نقطه در همان جهت نیرو است و طبق تعریف در جهتی است که یک بار آزمون مثبتِ در حال سکون رانده می‌شود. این موضوع برای دو سم باردار مثبت و منفی در شکل زیر نشان داده شده است.

تصویر

شکل بالا جهت میدان الکتریکی در هر نقطه‌ی دلخواه مانند P در جهت نیرویی است که بر بار مثبت آزمون q وارد می‌شود. (الف) اگر بار جسم مثبت باشد، میدان الکتریکی در نقطه ی P در سوی دور شدن از جسم است و (ب) اگر بار جسم منفی باشد، میدان الکتریکی در نقطه‌ی P در سوی نزدیک شدن به جسم است.

  امتیاز: 0.00