منو
 کاربر Online
899 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 19 فروردین 1392 [07:58 ]
  رابطه ی حاکم بر دو ذره‌ی باردار
 

رابطه ی حاکم بر دو ذره‌ی باردار

شارل کولن فیزیکدان فرانسوی در اواخر قرن هیجدهم رابطه ی حاکم بر دو ذره‌ی باردار را پس از آزمایش‌های فراوانی کشف کرد. امروزه این رابطه به نام قانون کولن شناخته می‌شود.

برای بررسی قانون کولن فرض کنید دو ذره‌ی باردار نزدیک یکدیگر آورده شوند، در این صورت هر ذره بر ذره‌ی دیگر نیرویی وارد می‌کند. اگر علامت بار ذرات یکسان باشد، آن‌ها یکیدیگر را دفع می‌کنند (شکل‌های الف و ب). یعنی نیروی وارد بر هر ذره در جهت دور شدن از ذره‌ی دیگر استع و اگر ذرات بتوانند حرکت کنند، آن‌ها از یکدیگر دور می‌شوند. اگر به جای این یا علامت بار ذرات مخالف هم باشد، آن‌ها یکدیگر را جذب می‌کنند (شکل پ). در صورتی که این ذرات بتوانند حرکت کنند، به یکدیگر نزدیک می‌شوند.

تصویر

شرح شکل: دو ذره‌ی باردار همدیگر را دفع می‌کنند اگر علامت بار مشابه‌ای داشته باشند (شکل‌های الف و ب) یکدیگر را جذب می‌کنند اگر علامت بار آن‌ها مخالف باشد (شکل پ).

  امتیاز: 0.00