منو
 کاربر Online
938 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  یکشنبه 18 فروردین 1392 [17:04 ]
  تحول ستاره ای2
 

(ادامه تحول ستاره ای1) وقتی ستاره تمامی هیدروژن خود را به مصرف رساند، تولید انرژی در داخل آن متوقف می شود و مجدداً گرانش چیره می گردد. ستاره شروع به منقبض شدن می کند. هسته داغتر و داغتر می شود تا به جایی می رسد که هلیوم شروع به واکنش می کند و هسته های سنگینتر در داخل هسته ستاره بوجود می آید. حال دیگر ستاره از رشته اصلی جدا شده و غول سرخ شده است. وقتی که تمام منابع انرژی هسته ای ستاره به پایان برسد، ستاره به یک کوتوله سفید تبدیل می شود. کوتوله های سفید خیلی چگال اند. جرم یک قاشق از ماده کوتوله سفید حدود یک هزار تن است! شعرای یمانی B یک کوتوله سفید است که جرمش اندکی بیش از جرم خورشید است ولی حجمش به اندازه سیاره اورانوس است. تحول ستاره هایی که جرمشان از 4/1 برابر خورشید بیشتر است، متفاوت است. این ستاره ها منابع انرژی هسته ای خود را به سرعت بسیار بیشتری به مصرف می رسانند و سرانجامشان به صورت یک ستاره نوترونی یا یک سیاهچاله است. ستاره های نوترونی از کوتوله های سفید هم چگالتر و کوچکتر هستند. شعاعشان در حدود چند کیلومتر وچگالیشان در حدود چگالی هسته اتم است.ستاره های نوترونی میدان مغناطیسی بسیار نیرومندی دارند و سیگنالهای رادیویی بخصوصی به صورت پالس گسیل می کنند. از این رو آنها را تپ اختر یا پالسار می نامند.

  امتیاز: 0.00