منو
 کاربر Online
694 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 08 فروردین 1392 [16:47 ]
  مهمترین ویژگی بار الکتریکی
 

مهمترین ویژگی بار الکتریکی

در قرن هیجدهم تصور می‌شد که بار الکتریکی شاره‌ای پیوسته است. ولی امروزه می‌دانیم که خود شاره‌ها، از قبیل هوا و آب، نه تنها پیوسته نیستند بلکه از اتم‌ها و مولکول‌ها ساخته شده‌اند. آزمایش نشان می‌دهد که بار الکتریکی کوانتیده است و از مضرب‌‌های یک بار بنیادی معین ساخته شده است. هر بار مثبت یا منفی قابل مشاهده‌ای q را می‌توان چنین نوشت:
q=ne

که در آن‌ e همان بار بنیادی است.

بار بنیادی e یکی از مهم‌ترین ثابت‌های طبیعت است. الکترون و پروتون هر دو باری به بزرگی e دارند (جدول زیر). وقتی یک کمیت فیزیکی مانند بار به جای هر مقداری فقط بتواند مقادیر گسسته داشته باشد، می‌گوییم آن کمیت کوانتیده است.

تصویر

  امتیاز: 0.00