منو
 کاربر Online
737 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 08 فروردین 1392 [15:33 ]
  لایه‌ها، الکترون‌های ظرفیت و انرژی الکترون‌ها
 

لایه‌ها، الکترون‌های ظرفیت و انرژی الکترون‌ها

همان‌طور که در شکل زیر نیز دیده می‌شود مدارهای الکترونی در فاصله‌ی معینی از هسته قرار دارند. هر مدار متناظر با تراز انرژی معینی درون اتم است که به لایه موسوم است. لایه‌‌ها با شماره‌های 1، 2، 3 و... شناخته می‌شوند و لایه‌ی اول به هسته نزدیک‌تر است. افزون بر این‌ها، هر لایه تعداد معینی الکترون را در خود جای می‌دهد. لایه‌ی اول 2 الکترون، لایه ی دوم 8 الکترون و لایه‌ی سوم حداکثر تا 18 الکترون می‌پذیرد.

تصویر

به طور کلی تعداد الکترون‌های هر لایه را می‌توان از رابطه ی 2n*n به دست آورد که در آن n شماره‌ی لایه است و بیش‌ترین مقدار n برای اتم‌های تمام عناصر شناخته شده در طبیعت برابر 7 است. هرچند بار همه‌ی الکترون‌ها یکسان است ولی انرژی آن‌ها درون اتم متفاوت است به طوری‌که هر چه الکترون در لایه‌ی پایین‌تری باشد، یعنی به هسته نزدیک‌تر باشد، انرژی بیش‌تری دارد. ا

لکترون‌های لایه‌ی آخر که به الکترون‌های ظرفیت نیز معروف‌اند، کم‌ترین انرژی را نسبت به سایر لایه‌های اتم دارند. به همین جهت جدا کردن الکترون‌های لایه‌ی آخر با انرژی کم‌تری امکان‌پذیر است.

  امتیاز: 0.00