منو
 کاربر Online
738 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 08 فروردین 1392 [15:25 ]
  از اتم یا یون
 

از اتم یا یون

در یک اتم خنثی تعداد الکترون‌ها با تعداد پروتون‌های موجود در هسته برابر است (شکل الف).

هرگاه از اتمی یک یا چند الکترون جدا شود آن‌چه را که باقی می‌ماند و دارای بار مثبت است، یون مثبت می‌نامند (شکل ب).

یون منفی اتمی است که یک یا چند الکترون اضافی دریافت کرده باشد (شکل پ).

تصویر

  امتیاز: 0.00