منو
 کاربر Online
765 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 08 فروردین 1392 [15:22 ]
  واقعیت‌های مهم در مورد اتم‌ها
 

واقعیت‌های مهم در مورد اتم‌ها

منشا بارهای الکتریکی به اجزاء اصلی سازنده‌ی ماده مربوط است. اتم‌ها که اجزاء سازنده‌ی ماده هستند، از ذره‌های بسیار ریزتری به نام پروتون‌ها، نوترون‌ها و الکترون‌ها ساخته شده‌اند (شکل زیر). برخی واقعیت‌های مهم در مورد اتم‌ها عبارت‌اند از:

• هم اتم از هسته‌ی دارای بار مثبت تشکیل شده است که الکترون‌هایی با بار منفی آن را احاطه کرده‌اند.

• همه‌ی الکترون‌ها بار منفی و جرم برابر دارند.

• پروتون‌ها و نوترون‌ها هسته را تشکیل می‌دهند. (اتم هیدروژن معمولی، که نوترون ندارد، تنها استثنا در این مورد است).

• همه‌ی پروتون‌ها دارای بار مثبت‌اند، اما مقدار بار مثبت آن‌ها برابر بار منفی الکترون‌ها است.

• نوترون‌ها خنثی و هیچ بار خالصی ندارند. جرم نوترون‌ها و پروتون‌ها تقریباً یکسان و 1800 برابر جرم الکترون‌ها است.

• در حالت عادی تعداد الکترون‌ها اتم با تعداد پروتون‌های آن مساوی است، در نتیجه بار خالص اتم صفر است.

تصویر

شکل بالا: اتم کربن در حالت عادی 6 نوترون و 6 پروتون در هسته و 6 الکترون در مدار دارد. بیش‌ترین فضای اتم توسط الکترون‌ها اشغال شده‌است در حالی که بیش از درصد جرم اتم در هسته قرار دارد.

  امتیاز: 0.00